Zelf hoorde ik via mijn ijsbadcursus van de Buteyko-methode. Ik had er nog nooit van gehoord.
Mijn verhaal: 
Inmiddels 28 jaar geleden,  kreeg ik plotseling last van allergieen en flinke hooikoorts, wat na 3 jaar uitmondde in astma. Wat plotseling komt, kan ook weer ineens verdwijnen was mijn theorie. Dus ik begon een lange zoektocht naar verlichting. Ik heb dan ook jarenlang alle (alternatieve) geneeswijzen doorlopen. Orthomoleculaire therapie, acupunctuur, homeopathie, darmspoelingen enzovoorts. En vele dieten gevolgd: geen tarwe, geen koolhydraten, bloedgroependieet. Jarenlang dronk ik geen koffie, geen alcohol, geen melk en nam ik geen suiker. Het hielp allemaal een beetje, zeker. Maar ik bleef benauwd en sleepte me vaak (met name in het voorjaar) door het leven. Ik bleef astma houden.
Ik nam me voor om niet meer te vechten tegen de astma. Ik moest aanvaarden dat ik mijn levenlang astmapatient zou zijn. Dus uiteindelijk ben ik toch maar aan de pillen en inhalers van de huisarts gegaan. En mijn klachten verergerde in de loop der jaren. Ik had steeds meer medicatie nodig.  
Tot ik de Buteyko-methode leerde.
Ik hoorde wat er mis was mijn manier van ademen en ik kreeg een duidelijke uitleg over het (logische) gevolg daarvan. Ik leerde technieken om benauwdheid tegen te gaan, goed te ademen en het belang van ademen door de neus. Wat een openbaring!!!! Na 4 maanden was ik van de medicatie af en heb ik nauwelijks nog last van mijn astma. Als ik last krijg van een beetje benauwdheid weet ik hoe ik dat kan opvangen, zelfs laten verdwijnen. Waarom is dit niet bekender? Wat erg dat mensen dit niet weten en net als ik jarenlang benauwd en ziek rondlopen! Ik besloot de opleiding tot Buteyko-therapeut te volgen. Nu leer ik mensen goed te ademen en zich energiek en gezond te voelen. Wat heerlijk!
Ik ben aangesloten bij Buteyko-Therapeuten- Nederland 

Nell van de Ligt 

  

 

  

Volkskrant 29 augustus 2017

NIEUWE HOOP VOOR MENSEN MET ASTMA.

    

Astma is een ziekte die veel Nederlanders treft. Alleen al in 2015 kwamen er 105.000 nieuwe astmapatiënten bij. Het lukt de reguliere medische wereld niet deze ‘astmaexplosie’ te stoppen, mede omdat men niet weet waarom iemand astma krijgt. Daarom wordt wel gesteld dat ’astma een blijvende longziekte is’, waarmee mensen worden voorbereid op een leven lang medicijngebruik.

Een andere benadering van astma
Maar er is hoop voor mensen met astma. De Oekraïense arts Konstantin Buteyko heeft een visie op astma ontwikkeld die steeds meer erkenning krijgt. Volgens hem is astma een verdedigingsmechanisme van het lichaam, en krijgen mensen astma omdat ze verkeerd ademen. Ze ademen te veel, en het lichaam reageert hierop door de luchtwegen te vernauwen. De echte oplossing bij astma is volgens Buteyko daarom niet verder medicijngebruik (dat de longen openzet, de ademhaling vaak zwaarder maakt en de astma zo op lange termijn erger kan maken), maar te leren rustiger te ademen. Het gaat dan om de oorzaak aanpakken, in plaats van astmasymptomen te onderdrukken met medicijnen.

Genezing van astma?
De therapeuten van de beroepsvereniging Buteyko Therapeuten Nederland (BTN) zijn gespecialiseerd in het helpen van astmapatiënten bij het verbeteren van hun ademhaling. Daardoor kan astma langzaam wegtrekken. Ongeveer 80 procent van de cursisten is na twee weken gestopt met hun luchtwegverwijder. In de maanden die daarop volgen, zet de verbetering zich doorgaans door. De meeste cursisten hebben na een paar maanden geen last meer van astmasymptomen, en gebruiken geen astmamedicatie meer.

Medisch onderzoek
Dat je astma kunt verminderen door de ademhaling te veranderen, is natuurlijk een aantrekkelijk idee, maar wat zegt de medische wetenschap hierover? Er zijn ongeveer tien westerse medische studies naar de effecten van de Buteyko Methode bij astma. Daaruit blijkt dat astmasymptomen sterk verminderen, terwijl ook het gebruik van astmamedicijnen afneemt. Dit onderzoek is in gerenommeerde medische tijdschriften gepubliceerd. In het medische tijdschrift Thorax is het volgende te lezen: “De Buteyko Methode kan astmasymptomen verbeteren en het gebruik van kortwerkende luchtwegverwijders verminderen.” In een artikel in het Medical Journal of Australia staat: “Degenen die de Buteyko Methode leerden, verminderden hierdoor hun hyperventilatie en het gebruik van kortwerkende luchtwegverwijders. Ook liet deze groep een trend zien in de richting van een verminderd gebruik van ontstekingsremmers en een verbeterde levenskwaliteit.” Daarnaast kreeg de Buteyko Methode in 2014 het hoogste predicaat A toegewezen van de GINA (Global Initiative for Asthma, opgezet door onder andere de Wereldgezondheidsraad).